Obraz Kazimierza Pochwalskiego "Portret Adama Asnyka".