Obraz Kazimierza Pochwalskiego "Portret cesarza Franciszka Józefa".