Obraz Kazimierza Pochwalskiego "Portret Henryka Sienkiewicza".