Obraz Kazimierza Sichulskiego przedstawiający Józefa Piłsudskiego.