Obraz Kazimierza Sichulskiego przedstawiający portret mężczyzny.