Fotografia pocztówkowa opublikowana w 1918 roku we Lwowie nakładem zakładu fotograficznego "Ata".