Widoczna postać Anny Doroty Chrzanowskiej. Obraz znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu.  

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons (fot. Przykuta).