Obraz olejny znajdujący się w prywatnej kolekcji. 

Źródło kopii cyfrowej: http://www.bridgemanimages.com/en-GB/asset/487575.