Dziedziniec zamku podczas prac związanych z usuwaniem gruzu.