Dyrektor PLL LOT Wacław Makowski podczas odczytu. Widoczni: dyrektor Polsko-Łacińsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Emil Modrycki i były poseł polski w Buenos Aires Władysław Mazurkiewicz. W tle mapa światowego systemu komunikacyjnego.