Widok sali podczas odczytu wiceministra spraw wojskowych Felicjana Sławoja-Składkowskiego (stoi 2. z prawej). Widoczni m.in.: wicemarszałek sejmu Stanisław Car (stoi 1. z prawej), generał Kajetan Olszewski (siedzi 1. z lewej).