Wiceprezydent m.st. Warszawy Jan Pohoski (z lewej)podczas wygłaszania odczytu pt.  "Siły Dynamiczne rozwoju Warszawy ".