Litografia barwna ze zbiorów Biblioteki Sejmowej w Warszawie. 

Źródło kopii cyfrowej: Pinakoteka Zaścianek.