Fotografia grupowa uczestników odprawy. Wśród siedzących widoczni m.in. mjr Ksawery Stefański (1 z lewej), gen. Władysław Jaxa-Rożen (4 z lewej), mjr Władysław Rusin (3 z lewej).

Fotografia z lat 1929-1931.