Karta z 1910 roku. W górnym lewym rogu znak słownko-graficzny I.J. Paderewski Fundator.