Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in.: dyrektor Marceli Siedlanowski (przemawia), przewodniczący Zarządu Spółki "Huta Pokój" Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. Stanisław Surzycki (z profilu, na jezdni, przed sztandarem), wicedyrektor (dyrektor techniczny) Huty Baildon inż. Tadeusz Malkiewicz (3. na lewo od sztandaru), członek Zarządu Spółki "Huta Pokój" Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. inż. Bruno Absolon (łysy, w okularach, na lewo od inż. Malkiewicza).