Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in.: przewodniczący Zarządu Spółki "Huta Pokój" Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze S.A. Stanisław Surzycki (przemawia), dyrektor Huty Baildon Marceli Siedlanowski (na prawo od S. Surzyckiego), członek Zarządu Spółki "Huta Pokój" inż. Bruno Absolon (na krawężniku w pierwszym rzędzie, łysy i w okularach), wicedyrektor (dyrektor techniczny) Huty Baildon inż. Tadeusz Malkiewicz (na prawo od inż. Absolona).