Czechosłowaccy politycy po odznaczeniu orderem Polonia Restituta przez posła nadzyczajnego i ministra pełnomocnego Polski w Czechosłowacji Wacława Grzybowskiego. Widoczni m.in.: wiceminister spraw zagranicznych Czechosłowacji Kamil Krofta (drugi z prawej), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski w Czechosłowacji Wacław Grzybowski (trzeci z prawej), minister przemysłu i handlu Czechosłowacji Josef Matousek (czwarty z lewej) i szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Czechosłowacji Strimpl (drugi z lewej).