Książę szambelan Czapski odczytuje bullę Wielkiego Mistrza Zakonu Kawalerów Maltańskich. Z prawej widoczny Prymas August Hlond (odwrócony) oraz dr Bogdan Hutten-Czapski (w œśrodku). W uroczystoœci wzięli także udział członkowie Zarządu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz krewni i przyjaciele odznaczonego. Widoczni m.in.: hr. Stanisław Taczanowski (2. z lewej), hr. Koczorowski (1. z lewej), hr. Stanisław Breza (na prawo za Czapskim, wychyla się), hr. Emeryk Hutten-Czapski (6. z lewej), kapelan Prymasa ks. Wojciechowski (1. z prawej).