Wśœród odznaczanych stoi prawdopodobnie gen. Tadeusz Jordan Rozwadowski (1. z lewej).