Zdjęcie wykonane na tle kaplicy zamku w Colditz, widoczni od lewej: nieznany kapitan (armia jugosławiańska), pułkownik de Smet (armia belgijska), admirał Józef Unrug (Polska Marynarka Wojenna), generał Tadeusz Piskor (armia polska), pułkownik David Stayner (armia brytyjska), generał Le Bleu (armia francuska), major E. Engles (armia holenderska).

Fotografia udostępniona przez Imperial War Museums.