Król Afganistanu Amannullah Khan (z prawej) w towarzystwie prezydenta RP Ignacego Mościckiego (z lewej), generała Kazimierza Sosnkowskiego (z prawej za Ignacym Mościckim) i generała Daniela Konarzeskiego (z lewej za Ignacym Mościckim) przed frontem kompanii honorowej Wojska Polskiego na peronie dworca przed odjazdem z Warszawy. Widoczny również generał Leonard Skierski (drugi z prawej).