Minister spraw zagranicznych Austrii Guido Schmidt (na pierwszym planie drugi z lewej) podczas zwiedzania Zamku Królewskiego w Krakowie w towarzystwie przedstawicieli Poselstwa Austrii i władz Krakowa. Na dziedzińcu Wawelu obok ministra widoczni: poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Austrii w Polsce Henryk Schmidt (pierwszy z lewej na pierwszym planie), hrabia Ksawery Pusłowski (trzeci z prawej) i były poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Austrii w Polsce Maksymilian Hoffinger (pierwszy z prawej).