Minister spraw zagranicznych Szwecji Ricard Sandler (1. z prawej) w rozmowie z generałem Wacławem Stachiewiczem podczas rautu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Widoczny także minister rolnictwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski (na prawo za gen. Stachiewiczem).