Minister pracy i opieki społecznej Marian Zyndram Kościałkowski podczas przemówienia.

Fotografia Czesława Datki.