Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Ludwika Zamenhofa. Widoczny profesor Odo Bujwid (z kapeluszem w ręku) oraz Lidia Zamenhof.