Widok na salę zjazdu. Przy stole prezydialnym widoczni od lewej: ks. prałat Trefkowski, ks. prałat Strusiński, ks. prałat Kulik, biskup pomocniczy płocki Leon Wetmański, ks. prałat Bieliński, ks. prałat Szwejnic. Widoczni także: biskup pomocniczy warszawski Antoni Szlagowski, biskup płocki Antoni Szlagowski, nuncjusz apostolski ks. arcybiskup Francesco Marmaggi, metropolita wileński Romulad Jałbrzykowski, biskup pomocniczy sandomierski Paweł Kubicki.

Fotografia Jana Binka.