Profesor siedzi przy oknie w swojej pracowni w klasztorze Albertinum. Obok widoczny Jan Parys.

Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Małgorzaty Bocheńskiej.