Wydanie z roku 1909 z przedmową Władysława Bandurskiego.