Wydana przez APOSTOLICUM w 2017 roku na podstawie współcześnie wykonanych skanów oryginału, udostępnionych przez Instytut Polski i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie.