Fotografia wykonana w 1905 r.  Od prawej siedzą: Estera Strożecka, Adam Żeromski, Henryka Rodkiewiczówna, Jan Strożecki. Od prawej stoją: Oktawia Żeromska, Stefan Żeromski, Maria Markowska, Romuald Minkiewicz.