Fotografia z: O. Krukowski, Kręgarstwo dzisiaj. Rok 1927, Warszawa [1927], s. 3.