Kazimiera Niewiarowska w jednej ze scen przedstawienia.