Strona tytułowa książki wydanej w roku 1785 (lub cześniej) w  Warszawie w w Drukarni Jego Królewskiey Mci i Rzeczypospolitey u XX. Schol. Piarum.