Karta tytułowa książki wydanej w 1900 roku w Warszawie.