Książka wydana w 1846 roku w Wilnie przez J. Zawadzkiego.