Fotografia opublikowana w 1914 roku w piśmie „Wieś i Dwór”, z. 9, s. 25.