W pierwszym rzędzie od lewej: kpt. Nowak, kpt. Markiewicz, płk Stanisław Kruk-Schuster, por. Warczewski. W drugim rzędzie m.in. kpt. Dworski, dr Godula, dr Jassem, Boczyner.