Ogólny widok osiedla. Od lewej widoczne budynki: kształcenia instruktorów, dom ogólny, gdzie odbywają się szkolenia dla polskich harcerzy zagranicznych oraz budynek dla zuchów.