Rycina z 1881 roku opublikowana w "Tygodniku lIlustrowanym".