Drzeworyt według wzoru Franciszka Tegazzo, opublikowany w 1867 roku w piśmie "Kłosy", nr 129 s. 316.