Strona tytułowa broszury wydanej w Warszawie w 1908 roku przez P. Laskauera.