Grafika opublikowana w 1862 roku w Tygodniku Ilustrowanym, wykonana na podstawie obrazu z XVI wieku, znajdującego się w zbiorach Muzeum m. st. Warszawy. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.