Książka wydana w 1842 roku przez Adama Zawadzkiego.  Znajduje się w zbiorach Instytutu Badań Literackich PAN-PBI.