Książka wydana w 1868 roku w Poznaniu przez J.K. Żupańskiego.