Reprodukcja litograficzna Alojzego Misierowicza według rysunku Napoleona Ordy. 

Pocztówka wydana we Lwowie po 1910 roku.