Wśród uczestników uroczystości widoczni są m.in. minister spraw wewnętrznych Marian Zyndram Kościałkowski (przecina wstęgę), obok stoi komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz, dalej na pierwszym planie wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski (przymknięte oczy).

Fotografię wykonała Leon Jarumski.