Uczestnicy uroczystości: wojewoda pomorski Wiktor Lamot (1. z lewej), minister Jędrzej Moraczewski (2. z lewej) z małżonką (3. z lewej), minister Mieczysław Norwid-Neugebauer (bokiem) i komisarz rządu w Gdyni Zygmunt Zabierzowski (2. z prawej).