Grupa osób przed domem Towarzystwa w dniu otwarcia. Widoczni m.in.: konsul Polski w Kurytybie Zbigniew Miszke (1), prezes Towarzystwa Klemens Zawadzki (2), sekretarz Poselstwa RP w Rio de Janeiro Stanisław Głuski (3), wiceprezes Towarzystwa Piotr Hojnacki (4), prezes Towarzystwa Szkolnego Stanisław Zawadzki (5), ksiądz proboszcz Sylwester Kandora (6), bibliotekrz Władysław Hryńcz (7), Jan Ostrowski (8), skarbnik Towarzystwa Wacław Stankiewicz (9), sekretarz Towarzystwa Stanisław Bassara (10).