Uczestnicy uroczystości. Widoczni m.in. minister komunikacji Juliusz Ulrych (1. z prawej w pierwszym rzędzie), aktorka Maria Żabczyńska (3. z prawej w pierwszym rzędzie), aktorka Karolina Lubieńska (5. z prawej w pierwszym rzędzie, w jasnej czapce i szaliku), aktor Aleksander Żabczyński (na lewo za J. Ulrychem), aktor Jerzy Pichelski (1. z lewej w drugim rzędzie), wiceminister Aleksander Bobkowski (2. z lewej w drugim rzędzie, w jasnym kaszkiecie), Helena Bobkowska (na lewo za Karoliną Lubieńską), gen. Tadeusz Kasprzycki (w drugim rzędzie, w środku, w futrzanej czapce), gen. Bronisław Regulski (na prawo od gen. Kasprzyckiego).